[VID] ĐẤT NƯỚC LỜI RU – PHẠM NHẬT LAN VY| TẬP 5| VÒNG GIẤU MẶT | GIỌNG HÁT VIỆT NHÍ 2015 (MÙA THỨ 3)


Thứ nhất là mình rất thích bài này ToT Thứ hai là mình ưng luôn cả bé hát bài này. Giọng tuy vẫn hơi cứng, nhưng mà rất trong, rất cao, hơn thế là rất tự tin, biểu cảm phù hợp với bài hát. Nói chung con bé nhìn yêu không chịu được ToT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s